Kategorier
SKUP-prosjekter 16-17

Elverhøy og Kringsjå skoler 2016-17

Elverhøy og Kringsjå skoler er samlokalisert. Elverhøy skole (tidligere Blinderveien skole) er en spesialskole for barn med språk- og sammensatte lærevansker for elever på småtrinnet. Skolene fikk nye lokaler og får ny kunst i skolegården; tre store snurrebasser  og en spillskive elevene kan snurre på. Kunstprosjektet er utarbeidet av Ole Rosén og Mari Røysamb. I forbindelse med […]

Elverhøy og Kringsjå skoler er samlokalisert. Elverhøy skole (tidligere Blinderveien skole) er en spesialskole for barn med språk- og sammensatte lærevansker for elever på småtrinnet.

Skolene fikk nye lokaler og får ny kunst i skolegården; tre store snurrebasser  og en spillskive elevene kan snurre på. Kunstprosjektet er utarbeidet av Ole Rosén og Mari Røysamb. I forbindelse med nye lokaler, ny kunst  og ny samlokalisering har skolene søkt om å få gjennomføre et prosjekt med fokus på skaperglede, elevaktiviteter på tvers av grupper, funksjonsnivå og utfordringer. Målet er å tilrettelegge for et godt psykososialt miljø gjennom samhandling og felles opplevelser.

Skolen har knyttet til seg flere kunstnere. Rosén og Røysamb har gjennomført et snurrebassverksted for alle lærerne, slik at alle på skolen kan lage sin egen snurrebass. I tillegg forbereder skolen en større visning i forbindelse med sommeravslutningen, med ulike kunstformer.