SKUP

SIDEN ER UNDER OMBYGGING

DOKUMENTASJON AV TIDLIGERE SKUP-PROSJEKTER

SKUP skal:  

  • bidra til at kunst og kultur blir en del av skolens dannings- og utdanningspraksis  
  • bidra til å utvikle elevenes skapende evner, nysgjerrighet og motivasjon for læring 
  • gjennom skolens samarbeid med en profesjonell kunstner sørge for at elevene er  medskapende i en estetisk prosess som varer over tid 
  • være forankring i skolens hverdag og skal svare på en definert målsetting, en utfordring eller et ønske om positiv endring på skolen 
  • bidra til at skolen finner sin måte å utvikle estetiske læringsprosesser på   
  • legge igjen varige spor i form av ny estetisk undervisningspraksis på skolen  

I 22-23 er SKUP en del av tilskuddordning for lokal kompetanseutvikling (DeKomp) i barnehage og grunnopplæring. Sentralt for Dekomp er at tiltaket:  

  • er forankret i lokale behov 
  • bidrar til felles kompetanseheving for hele kollegiet 
  • gjennomføres som partnerskap mellom skoleeier, skolen og universitet eller høyskole.  

SKUP bidrar med elevaktivitet, kreativitet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, men også dybdelæring, arbeide med kompetanse og tverrfaglige tema.  

Det er ikke èn måte å gjøre et SKUP-prosjekt på, men vi vet at det er noen faktorer som bidrar til at SKUP blir mer enn en happening og mer enn et “show-off”-prosjekt. Innenfor rammen av suksess-kriterier, (legge inn lenke) som er samlet og konsolidert gjennom mange år, har skolene stor frihet til å velge og forme sitt kunstprosjekt i samarbeid med kunstner.  

Deltakerskolene får veiledning fra institutt for estetiske fag ved OsloMet Storbyuniversitetet, for å løfte fram og sikre utvikling av undervisningspraksis som aktivt tar i bruk estetikk og estetiske læringsprosesser. Estetiske læringsprosesser defineres her av forskergruppen ved USN.   

(https://www.usn.no/forskning/forskergrupper-og-senter/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/estetiske-lareprosesser/)    

Noen utvalgte prosjekter