VELKOMMEN TIL SKUP

SKUP er et flerpartssamarbeid mellom skoler, kunstnere, OsloMet  og Den Kulturelle Skolesekken, der Den kulturelle skolesekken er prosjekteier. I dag er SKUP lagt inn under Desentralisert ordning for kompetanseløft i skolen.

Gjennom SKUP skal kunst og kultur forankres i skolehverdagen for elever, lærere, foreldre, myndigheter, læringsinstitusjoner og kunstmiljø.

Klikk her for å lese SKUP-rapporten fra 2021.

Fra prosjektet «I see» 2022