Ressurser og artikler

FORSKNING

ForEst – forskergruppe for estetiske læringsprosesser

ARTIKLER/PRESSE

Kunst versus pedagogikk – har vi virkelig ikke kommet lenger? spør Samarbeidsforum for estetiske fag

Den kulturelle skolesekken inn i lærerutdanningen