Ressurser og artikler

Fugleperspektiv av kunstprosjekt malt på bakken

På denne siden kan du finne relevant forskning om estetiske læringsprosesser, og ressurser for alle som jobber med kunst og kultur for barn og unge. Lærere, skoleledere og kunstnere kan bruke disse ressursene for å se hva som beveger seg innen forskning på dette området, og kanskje få nye perspektiver på viktigheten av arbeidet, samt idéer til deres SKUP-prosjekter. Ressursene kan også benyttes for å få nye perspektiver på egen undervisning utenfor SKUP.