SKUP målsetninger

Målet med SKUP er å få til en positiv faglig og/eller sosial endring ved å bruke kunst i arbeidet med en utfordring skolen selv har definert.

Fra Peer Gynt prosjekt på Kongshavn videregående skole 2018

SKUP skal:  

  • bidra til at kunst og kultur blir en del av skolens dannings- og utdanningspraksis  
  • bidra til å utvikle elevenes skapende evner, nysgjerrighet og motivasjon for læring 
  • gjennom skolens samarbeid med en profesjonell kunstner sørge for at elevene er  medskapende i en estetisk prosess som varer over tid 
  • være forankring i skolens hverdag og skal svare på en definert målsetting, en utfordring eller et ønske om positiv endring på skolen 
  • bidra til at skolen finner sin måte å utvikle estetiske læringsprosesser på   
  • legge igjen varige spor i form av ny estetisk undervisningspraksis på skolen  

I 22-23 er SKUP en del av tilskuddordning for lokal kompetanseutvikling (DeKomp) i barnehage og grunnopplæring. Sentralt for Dekomp er at tiltaket:  

  • er forankret i lokale behov 
  • bidrar til felles kompetanseheving for hele kollegiet 
  • gjennomføres som partnerskap mellom skoleeier, skolen og universitet eller høyskole.  

SKUP bidrar med elevaktivitet, kreativitet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, men også dybdelæring, arbeide med kompetanse og tverrfaglige tema.  

Å legge et fundament for videre utvikling, vi skal bygge en kuppel! 

I Firenze i 1296 begynte en stolt befolkning å bygge sin majestetiske katedral, Santa Maria del Fiore. På toppen skulle verdens største murkuppel trone. Problemet var bare at ingen visste hvordan en slik kuppel skulle bygges.  

Fundamentet de la var å lage en modell som de oppbevarte i den halvbygde katedralen for å vise hvordan kuppelen burde bygges. Firenzes folk hadde tro på at Gud ville sende dem en mann som kunne finne ut hvordan kuppelen skulle reises.  

41 år senere, i 1337 ble mannen de hadde håpet på født. Gullsmed og urmaker Filippo Brunelleschi hadde ikke ingeniørutdanning eller arkitektutdanning, men fant ut hvordan konstruksjonen kunne gjøres og fikk omsider reist kuppelen over katedralen. Den dag i dag er kuppelen fremdeles verdens største murkuppel og ansees som et underverk innen arkitektur og design. 

Det venetziske folk hadde tiltro til at fremtidens kompetanse kunne fullføre deres visjon, og de startet prosessen noen andre kom til å fullføre.  

Hentet fra Brunelleschi’s Dome: Florence Cathedral, Florence Duomo (brunelleschisdome.com) 

I dag vet vi heller ikke hva fremtiden bringer, eller hvilke problemstillinger elever kommer til å møte. Den kunstneriske prosessen bygger på troen om at utviklingen kommer til å skje, uten at vi nødvendigvis vet helt hvordan på forhånd. Det er også her, i det ubestemte og utforskende at mye av magien kan oppstå. SKUP ønsker å invitere skoler og kunstnere til å bygge en symbolsk kuppel. Vi vil starte en prosess med kunst i skolen, og samarbeide om å utforske veien til målet.