Oslo Handelsgymnasium 2015-16

Oslo Handelsgymnasium har hatt fokus på kunst som erkjennelsesmiddel, konkretisert gjennom at elevene skal kunne produsere kunst selv og anvende filosofi i møte med kunst. Prosjektet skal også bidra til mer variasjon i undervisningen, økt trivsel blant elevene og økt læringsutbytte.

Elevene har jobbet med Street Art i samarbeid med Rita Rohdin Nyhuus/FRØ production.

https://www.facebook.com/oslohandelsgymnasium/posts/803239139777596

 

OHG OHG

 

 

 

 

 

OHG