Kategorier
SKUP-prosjekter 19-20

Ulsrud

Prosjekt: Tekst, slampoesi.

Kategorier
SKUP-prosjekter 19-20

Årvoll

Kategorier
SKUP-prosjekter 19-20

Kongshavn

Prosjekt: Visuell kunst, Peer Gynt. Kunstner: Maria Sundby

Kategorier
SKUP-prosjekter 19-20

Rosenholm

Kategorier
SKUP-prosjekter 19-20

Hva skjer i SKUP?

I dag 12.05.22 har vi avslutningssamling for skolene som har deltatt gjennom skoleåret 2021/2022. Skolene deler egne erfaringer fra gjennomføring, får innspill og inspirasjon fra veilederteamet på OsloMet og får tid til å jobbe med rapportering og dokumentasjon av egne prosjekter.

Kategorier
SKUP-prosjekter 19-20

Hersleb videregående skole

Meg selv – på innsiden